Tìm hiểu về các loại bằng lái xe

Tìm hiểu về các loại bằng lái xe

Theo Luật Giao thông đường bộ và Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì giấy phép lái xe được phân ra những hạng sau đây: 1. Hạng A1 cấp cho: là hạng lái xe cơ bản thấp nhất trong các…

Đọc tiếp