Bài Thi Sa Hình Học Lái ÔTô

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE HẢI VÂN Bài 1. Xuất phát Yêu cầu của bài này là khi xuất phát phải bật đèn xi-nhan trái (với ý nghĩa là xe chuẩn bị đi ra làn đường bên ngoài, hoà vào dòng xe trên đường). Có chỗ yêu cầu phải tắt…

Đọc tiếp