Hướng dẫn cài đặt phần mềm ôn thi sát hạch lý thuyết

1.  Copy thư mục “PHAN MEM ON TAP LY THUYET A1+B2+C” trong đĩa vào máy tính
2. Đọc file “huongdan sudung” trong thư mục  “PHAN MEM ON TAP LY THUYET A1+B2+C”  để biết cách sử dụng phần mềm
3. Kích đúp vào “THILAIXE450” (ký hiệu đèn giao thông”

Tải phần mềm về máy của bạn

Comments are closed