Tóm Tắt Phần Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Trong 600 Câu Hỏi Dùng Cho Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe

Nhận diện biển báo giao thông: Có 5 nhóm biển báo giao thông. Cách phân biệt biển cấm xe gắn máy và xe mô tô (xe máy). Tóm tắt phần học biển báo giao thông đường bộ trong 600 câu hỏi dùng cho đào tạo sát hạch lái xe.

Xem và tải file PDF tại đây:

Tom Tat Phan Hoc Ly Thuyet Bien Bao Ok

Comments are closed