(Home-3) CHUYÊN ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG:

CHUYÊN ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG:

1. ĐÀO TẠO HẠNG A1 – Khai giảng hàng tháng. (xe máy có dung tích xi lanh dưới 175 cm3):

» Thời gian đào tạo: 02 ngày;

 • Một ngày học và một ngày thi (vào các ngày chủ nhật trong tuần).
 • Lệ phí + học phí: 700.000 vnđ/ trọn gói. (bao gồm: lệ phí học, lệ phí thi , tài liệu học lý thuyết và lệ phí khám sức khỏe trực tiếp tại trung tâm).

Click Xem Chương trình Ưu Đãi & Chi tiết khóa Thi Bằng Lái Xe Máy mới nhất.

2. ĐÀO TẠO HẠNG A2 – Khai giảng hàng tháng. (xe mô tô có dung tích xi lanh lớn hơn 175 cm3): Thời gian đào tạo: 03 ngày.

 • Một ngày học lý thuyết, một ngày học thực hành và một ngày thi (vào các ngày chủ nhật trong tuần).
 • Lệ phí + học phí: 1.600.000 vnđ/ trọn gói. (bao gồm: lệ phí học, lệ phí thi , tài liệu học lý thuyết và lệ phí khám sức khỏe trực tiếp tại trung tâm).

Click Xem Chương trình Ưu Đãi & Chi tiết khóa Thi Bằng Lái Xe A2 mới nhất.

3. ĐÀO TẠO HẠNG B1 & B2: (xe du lịch từ 4 đến dưới 9 chỗ, xe tải dưới 3,5 tấn): Thời gian đào tạo: 03 tháng.

  • Một tháng học lý thuyết, hai tháng học thực hành.
 • Học phí: 14.000.000 vnđ/ trọn gói. (bao gồm: lệ phí học, lệ phí thi , tài liệu học lý thuyết và lệ phí khám sức khỏe trực tiếp tại trung tâm).
 • Được chia ra đóng thành 2 lần. Học phí đóng lần 1: 6 triệu. Học phí đóng lần 2: Còn lại trước khi thi.
 • Thời gian học linh hoạt do học viên sắp xếp từ thứ 2 đến chủ nhật.
 • Click Xem Chương trình Ưu Đãi & Chi tiết khóa Học lái xe ô tô B1, B2 mới nhất.

4. ĐÀO TẠO HẠNG C: (xe du lịch từ 4 đến dưới 9 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn):  Thời gian đào tạo: 05 tháng;

 • Một tháng rưỡi học lý thuyết, ba tháng rưỡi học thực hành.
 • Học phí: 16.000.000 vnđ/ trọn gói (bao gồm: lệ phí học, lệ phí thi , tài liệu học lý thuyết và lệ phí khám sức khỏe trực tiếp tại trung tâm).
 • Được chia ra đóng thành 2 lần. Học phí đóng lần 1: 6 triệu. Học phí đóng lần 2: Còn lại trước khi thi.
 • Thời gian học linh hoạt do học viên sắp xếp từ thứ 2 đến chủ nhật.
 • Có chuyên viên tư vấn & ghi danh cho học viên tại nhà hoặc công ty.

Click Xem Chương trình Ưu Đãi & Chi tiết khóa Học lái xe ô tô hạng C mới nhất.

5. ĐÀO TẠO NÂNG HẠNG TỪ B2 – C, C – D, D – E hoặc B2 – D, C – E, C – FC:  Thời gian đào tạo: 02 – 04 tháng;

 • Học phí nâng hạng 1 dấu: B2 – C, C – D, D – E: 7.500.000 vnđ/ trọn gói
 • Học phí nâng hạng 2 dấu: B2 – D, C – E: 8.500.000 vnđ/ trọn gói
 • Học phí nâng hạng 1 dấu lên FC (xe container): C,D,E – FC: 9.500.000 vnđ/ trọn gói
 • Được chia ra đóng thành 2 lần. Học phí đóng lần 1: 6 triệu. Học phí đóng lần 2: Còn lại trước khi thi.
 • Trọn gói bao gồm: lệ phí học, lệ phí thi , tài liệu học lý thuyết và lệ phí khám sức khỏe trực tiếp tại trung tâm.
 • Thời gian học linh hoạt do học viên sắp xếp từ thứ 2 đến chủ nhật.
 • Có chuyên viên tư vấn & ghi danh cho học viên tại nhà hoặc công ty.
 • BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ: Được miễn học phí học lái xe các hạng 100%

Click Xem Chương trình Ưu Đãi & Chi tiết khóa Học lái xe nâng hạng mới nhất.

Comments are closed